תכנון, בניה ומקרקעין

המשרד מקיים שיתופי פעולה עם משרדים נישתיים למתן פיתרון כולל ללקוחות