ידיעות אחרונות 23.06.15

פרסום בנושא ההצעה להתיר עבודת בני נוער מגיל 13